วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2550

start

บล็อกนี้สร้างขึ้นเพื่อรวบรวม แนวคิด เทคนิคต่างๆ ในการพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรม ในทุกที่ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล หรือร้านยา โดยจุดมุ่งหมายหลักคือ ทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดี และปลอดภัย

ไม่มีความคิดเห็น: